Pokyny pro zpracování seminární práce z chemie

Seminární práce z chemie není povinná. Pokud si studenti ve 4. ročníku vyberou seminární práci z chemie, musí ji odevzdat do konce února. Témata seminárních prací jsou uvedena v jiném článku. Studenti si mohou po konzultaci s vyučujícím zvolit vlastní téma.

 

Minimální rozsah práce je 10 stran. Při tvorbě textové části je třeba respektovat všechny náležitosti platné při psaní odborného textu, seminárních prací. Titulní strana práce musí obsahovat logo našeho gymnázia. Studenti odevzdají textovou i elektronickou verzi.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje