Pane učiteli, zazpívejme si!

Bílé košile zpěváků zaplnily vizuálně téměř celou aulu školy. Jejich pohledy se upíraly k těžišti dění, černému křídlu, za nímž udával tón sbormistr František Dvořák. Na programu byly písně klasické i méně tradiční, všechny však spojené s Vánocemi, jejichž atmosféru se mnohačetnému pěveckému tělesu podařilo vyvolat.

Jako mnohé jiné, i tato aktivita se již stává tradiční. Jde o pěveckou soutěž tříd, resp. skupin, které navštěvují hodiny hudební výchovy. Nejde tu v první řadě o hlas, ale o chuť a odvahu zazpívat před publikem a zažít si tak na vlastní kůži pocity např. zpěváků, kteří tvoří školní sbor a připravují každoroční vystoupení pro školu i veřejnost. Zpočátku jsou to možná pocity smíšené, ale nakonec vždy zvítězí radost a uvolnění, kterou hudba přináší.

Klání tříd bylo letos pojato jako kolektivní vystoupení, které zaujalo jak impozantním počtem zpěváků, tak podáním odezpívaných písní. Závěrečná, s publikem tradičně společně zazpívaná koleda tak příjemně zakončila předvánoční setkání s hudbou.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje