Exkurze do elektráren

Projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost úspěšně pokračuje i v roce 2015.

Tentokrát studenti čtvrtého ročníku zamířili na jih, aby navštívily dvě elektrárny. První zastávkou bylo nově zrekonstruované Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany, kde si všichni připomenuli znalosti z výroby elektrické energie z jádra. Zároveň se dozvěděli zasvěcené odpovědi na své otázky týkající se nejenom výstavby a provozu elektrárny, ale i její bezpečnosti a ukládání jaderného odpadu. Důležité bylo i připomenutí, jak je pro nás již nepředstavitelné žit bez elektrické energie.

exkurze1 09618

Při krátkém přesunu do Informačního centra Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice studenti viděli i Rozvodnu Slavětice, kde je elektrická energie z obou elektráren zapojena do rozvodné sítě. Po prohlídce infocentra následovala prohlídka vlastní elektrárny a tak všichni mohli vidět přívodní kanály vody, rozváděcí klapky statoru i otočné kolo Francissovy turbíny a generátor.

exkurze2 8d2f0

V červnu studenti navštívili tepelnou elektrárnu Opatovice, tentokrát při exkurzi navštívili zástupce dalších dvou nejrozšířenějších typů elektráren. Seznámili se s jejich provozem a mohou je tak porovnat po stránce ekonomické i ekologické.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje