Anotace fyzikálního semináře

Komu je předmět fyzikální seminář určen:

  • studentům  8. A , 4. B , 4. C 
  • maturantům z fyziky
  • uchazečům o studium na technických školách ( VUT, ČVUT, VŠCHT, FJFI, MFF, ...)
  • uchazečům o studium medicíny a farmacie, chemie, biofyziky, ...
  • uchazečům o studium přírodovědných předmětů na přírodovědeckých a pedagogických fakultách

 

Co je náplní semináře:

  1. Rozšiřuje výuku fyziky – např. speciální teorie relativity, využití diferenciálního a integrálního  počtu a vektorové algebry ve fyzice.
  2. Opakování větších tematických celků s důrazem na vyhledávání hlubších souvislostí (teorie polí, dualismus vlna-částice, zákony zachování ve fyzice, porovnávání problémů z hlediska moderní a klasické fyziky, využívání fyzikálních poznatků v praxi)
  3. Seznámeni s testy přijímacích zkoušek na různé typy VŠ

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje