Pokyny pro zpracování seminární práce

Studenti 4. ročníku, kteří navštěvují fyzikální seminář, zvolí seminární práci (není povinná), nebo vypracují samostatnou práci.

Témata samostatných a seminárních prací si studenti vybírají po dohodě s vyučujícím jako součást, popřípadě rozšíření některého maturitního okruhu do konce září.

Pokyny pro zpracování seminární práce najdete na stránkách gymnázia v sekci pro maturanty.

Seminární práce budou prezentovány v hodinách fyzikálního semináře. Práce budou odevzdány v textové (svázány v pevné vazbě) i elektronické podobě (na CD nebo DVD) do konce února.

Samostatné práce budou rovněž předkládány prezentační formou. Odevzdány budou pouze v elektronické podobě, termín a způsob určí vyučující.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje