Vítězství v krajském kole fyzikální olympiády

Albert Einstein by to vyjádřil jednoduše RFO = t · pc. Přeloženo do češtiny: násobíme-li talent (t) pílí (p) umocněnou časem (c) věnovaným studiu, získáváme radost (RFO) z výsledků krajského kola fyzikální olympiády.

 

Soutěž nejlepších fyziků - juniorů v kraji Vysočina se konala koncem dubna v Jihlavě. Výsledky i početná účast našich žáků na této soutěži nám udělala velkou radost, protože mimo jiné ukazuje, že talent žáků se na naší škole nejen neztratí, ale lze jej naopak úspěšně rozvíjet.

Už samotný postup do krajského kola vyžaduje značné úsilí a je tedy potěšující, když je toto úsilí korunováno úspěchem. Nejlepších výsledků naši žáci dosáhli v kategorii D, kde se v konkurenci 37 soutěžících vešli do první třetiny výsledkové listiny. Jedná se o tři chlapce z kvinty. Vojtěch Kužel tuto kategorii vyhrál, Matěj Trödler se umístil na pátém místě a Matěj Konečný obsadil dvanáctou příčku. Moc gratulujeme! V dalších kategoriích jsme tak výrazných úspěchů nedosáhli, ale o všech lze přesto říci, že obstáli se ctí.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a doufáme, že budou svůj fyzikální talent nadále rozvíjet v duchu výše uvedené rovnice.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje