Čestné uznání pro "Květinářku"

Květinářka je jednou z ústředních postav básně J. Préverta. Jeho poezii "U květinářky" si jako jeden ze dvou soutěžních textů  vybrala K. Smetanová z kvarty. Její interpretace byla pro porotu natolik přesvědčivá, že Katku poslala z regionálního přes okresní až do krajského kola recitační soutěže.

Zde se již sešli recitátoři, jejichž výkony byly velice vyrovnané. I v této náročné konkurenci Katka obstála velice dobře, za svůj výkon získala čestné uznání. Nejcennější ovšem byla možnost  poslechnout si ostatní soutěžící a setkat se se sborem zkušených lektorů, který výkony nejen hodnotil, ale po soutěži také s jednotlivými recitátory prodiskutoval. Katka se literatuře a její umělecké interpretaci bude věnovat i nadále, a tak se můžeme těšit na příští setkání s paní Poezií či Prózou.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje