Mladý Demosthenes je opět zde!

V pondělí 13. 1. 2014 proběhlo školní kolo populární řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Své umění komunikace předváděli vybraní studenti nižších i vyšších ročníků a nutno dodat, že se vůbec neměli za co stydět.

 

Stejně jako v předchozích ročnících si měli studenti za úkol připravit mluvený projev v rozsahu 1 – 2 minut, a to na libovolné téma.

Porota, složená ze tří vyučujících češtiny, hodnotila jednotlivé výkony podle předem stanovených kritérií, např. originalita témat, využití jazykových prostředků, práce s informací, technika práce s hlasem atd.

Vítězem nejmladší kategorie (prima, sekunda ) se stala Hana Peňázová z 1.A. V druhé kategorii (tercie, kvarta) zvítězil Jaromír Chroustovský (4.A) , vítězkou třetí kategorie (1. a 2. ročník) byla Iva Zdražilová (1.B) a čtvrtou kategorii vyhrála Veronika Malá (4.B).

Všem zúčastněným děkujeme za odvahu a skvělé výkony, vítězům navíc přejeme hodně zdaru v regionálním kole.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje