Literární exkurze 2. ročníků

V pátek 6. října 2023 se studenti 2. ročníků zúčastnili literární exkurze. Kroky žáků nejprve směřovaly do Petrkova, rodiště básníka a malíře Bohuslava Reynka, a poté na 33. ročník Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Petrkov je skromnou vesnicí kousíček od Havlíčkova Brodu, kde se ve stejnojmenném zámku nachází Památník národního písemnictví, česko-francouzské centrum a rodiště literáta Bohuslava Reynka. Ten zde strávil většinu svého života se svou ženou, básnířkou Suzanne Renaud. Studenti nejprve zhlédli film o životě manželů Reynkových a o jejich nesnadném osudu. Ohodnotili ho jako velmi zdařile zpracovaný. Po zhlédnutí filmu absolvovali krátkou prohlídku zámečku s ochotnou paní průvodkyní. Ta přiblížila některé detaily, jež ve filmu nezazněly. Na závěr se mohli projít i po přilehlé zahradě, která byla pro manžely Reynkovy v jejich umělecké tvorbě značnou inspirací. Bylo sice chladnější počasí, ale svítilo sluníčko a podzimní zahrada petrkovského zámečku tak hrála příjemnými a uklidňujícími barvami.

IMG 8874

IMG 8635

Následoval přesun do Havlíčkova Brodu na knižní veletrh, jenž se konal v Kulturním domě Ostrov. Tam si žáci veletrh samostatně prošli a měli možnost prohlédnout si až 143 různých vystavovatelů. Autogramiády autorů a řada doprovodných programů byla bohužel naplánována až na odpolední hodiny, popřípadě až na další den, kdy veletrh ještě pokračoval, takže studenti neměli takovou příležitost v rámci exkurze zužitkovat vše, co veletrh nabízel. I přesto to však pro mnohé z nich byla první zkušenost se na podobnou akci podívat a věříme, že třeba nebude poslední.

IMG 8921

Celkově exkurzi žáci považují za povedenou a za přínosnou pro jejich další studium české literatury a jejího jazyka.

IMG 8903

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje