Přijímací řízení

Přijímací řízení

{tab Čtyřleté gymnázium
se sportovní přípravou}

Odevzdání přihlášky (nejpozději)  30. 11. 2023
1. termín talentové zkoušky 9. 1. 2024
2. termín talentové zkoušky 10. 1. 2024
1. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

12. 4. 2024 

2. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

15. 4. 2024 

Kritéria přijetí zde
Dotazník uchazeče o sportovní studium zde
Formulář pro Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti  zde
Seznam odborných pracovišť pro provedení posudku zde
Přihláška ke stažení pdf, excel
Základní informace CERMAT

zde

Výsledky přijímacího řízení

talentová zkouška

náhradní termín TZ

přijímací řízení

{tab Osmileté všeobecné
gymnázium}

Základní informace ke studiu  zde
Odevzdání přihlášky (nejpozději)  20. února 2024
1. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

16. 4. 2024

2. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

17. 4. 2024 

Kritéria přijetí budou zveřejněna do 31.1.
Přihláška ke stažení bude doplněna
Základní informace CERMAT

zde

Výsledky přijímacího řízení

zde

{tab Čtyřleté všeobecné
gymnázium}

Základní informace ke studiu zde 
Odevzdání přihlášky (nejpozději) 20. února 2024 
1. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

12. 4. 2024 

2. termín jednotné zkoušky (Ma, Čj)

15. 4. 2024 

Kritéria přijetí budou zveřejněna do 31.1. 
Přihláška ke stažení bude doplněna
Základní informace CERMAT

zde

Výsledky přijímacího řízení zde

{/tabs}

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje