Volby do RADY ŠKOLY 22. 11. 2018

Dne 22. listopadu, v době konání rodičovských schůzek, proběhnou volby do RADY ŠKOLY Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě.

Volit mohou rodiče studentů, členové SRPG a zletilí studenti gymnázia.

Hlasovací lístky bude možné vhodit do hlasovacího boxu umístěného na prvním mezipatře od 14:00 do 17.00 hodin v den konání rodičovských schůzek 22. 11. 2018.

Každý hlasující může zakroužkovat číslo před jménem maximálně u dvou navržených kandidátů. Ostatní čísla musí přeškrtnout.

Každý navržený kandidát vyjádří souhlas s kandidaturou svým podpisem na přiloženém formuláři. Souhlasy s kandidaturou odevzdejte v kanceláři gymnázia nejdéle do 20. 11. 2018 do 12.00 hodin.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje