Volby do RADY ŠKOLY 26. 11. 2015

Dne 26. listopadu, v době konání rodičovských schůzek, proběhnou volby do RADY ŠKOLY Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě.

Volit mohou rodiče studentů, členové UR a zletilí studenti gymnázia.

Hlasovací lístky bude možné vhodit do hlasovacího boxu umístěného na prvním mezipatře do 17.00 hodin v den konání rodičovských schůzek 26. 11. 2015.

Každý hlasující může zakroužkovat maximálně dva navržené kandidáty.

Každý navržený kandidát vyjádří souhlas s kandidaturou svým podpisem na přiloženém formuláři. Souhlasy s kandidaturou odevzdejte v kanceláři gymnázia nejdéle do 23. 11. 2015 do 15.00 hodin.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje