Prezentace Masarykovy univerzity

2015 MU 1 98ac3

V úterý 8. prosince 2015 se studenti maturitních tříd sešli v aule školy se studentkou Masarykovy univerzity Aničkou Laštovičkovou.

Obdobná setkání jsou součástí programu vzájemné spolupráce našeho gymnázia s Masarykovou univerzitou. Anička Laštovičková je naší absolventkou a v současné době studuje na brněnské univerzitě anglický jazyk a literaturu a mezinárodní vztahy. Je studentkou bakalářského studia na dvou fakultách, Fakultě sociálních studií a Fakultě filozofické.

Našim letošním maturantům přiblížila vysokoškolské studium na univerzitě v Brně jak po stránce studijní, tak po stránce studentské. Pootevřela svět vysokoškolského studia, ve kterém se student o sebe musí postarat sám, což bude pro ty naše velká změna. Anička informovala stručně o všech devíti fakultách univerzity, o přijímacím řízení, o testech studijních předpokladů, ukázala také informační systém univerzity, se kterým noví studenti hodně "bojují". Zmínila se o možnostech bydlení, o možném studiu v zahraničí, o účasti ve spolcích MU ... 

Tato setkání jsou přínosná především pro ty, kteří směřují na některou z fakult brněnské univerzity. Nicméně umožnilo i těm ostatním nahlédnout do systému vysokoškolského studia, kerý je podobný i na jiných vysokých školách.

2015 MU 2 118db

2015 MU 3 1b59d

2015 MU 4 14a9d

2015 MU 5 051e9

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje