Učebnice

Učebnice používané při výuce francouzského jazyka:

Jako základní materiál slouží studentům 3 níže uvedené knihy. Studentům prvního ročníku nedoporučuji zakupovat tyto učebnice samostatně, budou hromadně objednány na začátku školního roku.

 

PRAVDOVÁ M. Le français pour vous ( francouzština pro začátečníky).

2. vyd. Praha: LEDA, 1999

PRAVDOVÁ M. Žákovský sešit. 2. vyd. Praha: LEDA, 1999

 

VELÍŠKOVÁ O., ŠPINKOVÁ E. Parlons français. Praha: LEDA, 1998

 

Jelikož je tento materiál pro kvalitní výuku velmi nedostačující, pracují studenti s kopiemi například z těchto knih:

 

Miquel Claire, Lete Anne: Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices. Niveau intermédiaire, CLE International

 

Miquel Claire, Lete Anne: Vocabulaire progressif du français

avec 300 exercices , CLE International

 

Eluerd Roland: Exercices de vocabulaire en contexte : Niveau intermédiaire

Hachette

 

Robert Jean-Michel, Chollet Isabelle: Orthographe progressive du français. Niveau intermédiaire, Corrigés avec CD audio

  

Grand-Clément Odile: Conjugaison niveau intermédiaire : 450 nouveaux exercices

 

Bady J: Conjugaison 350 exercices - 1000 verbes ? conjuger, corrigés

 

Monnerie-Goarin Annie, Mérieux Régine et Loiseau Yves:

Point par point niveau débutant

Point par point niveau intermédiare

Point par point niveau avancé

  

TAIŠLOVÁ a kol. En français 1. 2. vyd.Praha : SPN, 1992

TAIŠLOVÁ a kol. En français 1. (Cahier d´exercices)

2. vyd.Praha : SPN, 1992

TAIŠLOVÁ a kol. En français 2. Praha : SPN, 1992

TAIŠLOVÁ a kol. En français 2. (Cahier d´exercices)

Praha : SPN, 1992

 

TAIŠLOVÁ a kol. En français 3. Praha : SPN, 1993

TAIŠLOVÁ a kol. En français 3. (Cahier d´exercices)

Praha : SPN, 1993

TAIŠLOVÁ a kol. En français 4. Praha : Fraus, 1996

TAIŠLOVÁ a kol. En français 4. (Cahier d´exercices)

Plzeň: Fraus, 1996

 

STEELE R. Civilisation progressive du français.

CLE international, Italie: 2005

 

SIDWELL a kol. Voici la France.

Chanceler: 1994

 

MATHIEX J. Stručné dějiny Francie,

Plzeň: Fraus, 2000

ČEPČÁNYOVÁ J. Reálie frankofonních zemí.

3. vyd. Plzeň: Fraus, 1997

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje