Experimentální týden 2016

et2016 12 5cd2b

Již tradičně se studenti 3. ročníků novoměstského gymnázia vydávají koncem školního roku na experimentální týden. Ten poslední proběhl počátkem června 2016, tentokrát jsme navštívili oblast východních Čech a naší základnou se stal Trutnov. Pojďme si experimentální týden stručně připomenout.

et2016 01 cf5cd

Naší první zastávkou byla tepelná elektrárna v Opatovicích. Zde se studenti podrobně seznámili s jednotlivými fázemi výroby elektrické energie a prošli si velkou část areálu elektrárny.

et2016 02 4b220

Odpoledne jsme se přesunuli do hvězdárny v Hradci Králové, kde studenti zhlédli pořad věnovaný Keplerovým a Newtonovým zákonům, pohybům těles v gravitačním poli a gravitaci v přírodních dějích.

V podvečer následovalo ještě krátké seznámení s principem činnosti a ovládáním GPS přístrojů, které v dalších dnech studenti využívali k mapování prošlých tras a řešení dalších úkolů.

et2016 03 7ddb0

V úterý jsme navštívili pohoří Krkonoše a nejvyšší horu České republiky Sněžku. První úsek trasy z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu studenti absolvovali moderní rekonstruovanou lanovkou, zbytek ale museli vyjít po svých. Po celou dobu výstupu měli před sebou nádherný pohled na Sněžku. Cestou zkoumali změnu bioty a teplotních poměrů s nadmořskou výškou a také procesy mrazového zvětrávání. Na zpáteční cestě navštívili Úpské rašeliniště, největší vrchovištní rašeliniště v Krkonoších a nevynechali jsme ani polskou stranu Krkonoš, kde jsou nádherná ledovcová jezera Maly a Wielki Stav. Krkonošskou expedici jsme ukončili ve Špindlerově Mlýně, kam jsme sešli údolím Bílého Labe s četnými peřejemi a malými vodopády.

et2016 11 55a9f

V rámci večerního programu studenti prováděli chemickou analýzu vzorků vody odebraných v Krkonoších.

et2016 04 a31db

První středeční zastávkou byl pivovar Krakonoš v Trutnově. Během exkurze s odborným výkladem se studenti seznámili s jednotlivými fázemi výroby piva přímo v provozu.

et2016 05 a378b

Ani letos jsme nevynechali zoologickou zahradu, tentokrát jsme zvolili ZOO Dvůr Králové, kde studenti navštívili pavilony a výběhy afrických zvířat a největší safari v Česku, zdokumentovali vybrané exempláře a zabývali se etologií (studiem chování zvířat). Využili jsme také možnost projžďky safaribusem.

et2016 06 775bf

Středeční den jsme zakončili návštěvou farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks, kde si studenti prohlédli expozici věnovanou historii lékáren. Seznámili se s různými druhy léčiv rostlinných, minerálních, chemických i živočišných a vyzkoušeli si roli lékárníka.

et2016 07 48645

Čtvrtek byl věnovaný návštěvě národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Studenti prozkoumali geologii a geomorfologii pískovcových skalních útvarů a z několika vyhlídek mohli pozorovat nádherné skalní masívy.

et2016 08 12ded

V podvečer jsme navštívili expozici historických vozů Škoda v Trutnově, kde si studenti prohlédli automobily Škoda vyráběné v průběhu 20. století, seznámili se s různými typy motorů, technickým řešením podvozků i dalších částí automobilů.

et2016 09 7883f

V pátek na zpáteční cestě do Nového Města na Moravě nás čekaly tři zastávky. První byla přehrada Les Království, kde studenti navštívili hráz přehrady a dověděli se řadu zajímavostí o této nádherné stavbě.

et2016 10 66534

Poté jsme pokračovali do botanické zahrady léčivých rostlin v Hradci Králové, kde se studenti seznámili s jejich léčivými účinky, způsobem pěstování a zpracováním.

Experimentální týden 2016 jsme zakončili v Třebechovicích pod Orebem návštěvou Muzea betlémů. Studenti zhlédli celodřevěný mechanický betlém, který patří mezi nejcennější památky České republiky a ve svém rozsahu nemá v evropském kontextu analogii.

Týden uběhl jako voda a my jsme se v pátek 10. června 2016 vrátili plni zážitků zpět do Nového Města na Moravě. Naprostá většina účastníků by účast na experimentálním týdnu doporučila studentům budoucích třetích ročníků. Věříme tedy, že se na podobnou akci opět za rok vydáme.

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje