IKAP - Učíme se ze života pro život

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol (setkávání vedoucích pracovníků v rámci komunit vzájemného učení), metodickou podporu pedagogů (portfolio uživatelsky přívětivých nástrojů pro rozvoj gramotností a kompetencí) i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.  (viz https://www.ikapvysocina.cz/)

Porovnání produktů bank (projektový den)

Výběrové řízení (projektový den)

Mýdlo

 

Titrace 

Projekt se zaměřuje na podporu regionálních škol při budování aktivizujícího učebního klimatu nezbytného pro rozvoj gramotností a klíčových kompetencí žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v kraji Vysočina. Komplexní podpora zapojených škol zahrnuje úroveň vedení škol (setkávání vedoucích pracovníků v rámci komunit vzájemného učení), metodickou podporu pedagogů (portfolio uživatelsky přívětivých nástrojů pro rozvoj gramotností a kompetencí) i přímou podporu žáků zaváděním inovativních nástrojů do výuky.  (viz https://www.ikapvysocina.cz/)

 
 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje