Učební plán gymnázia se sportovní přípravou (sportovním zaměřením)

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium se sportovním zaměřením

Studijní obor: 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

 

PŘEDMĚT 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

3

3

3

4

Cizí jazyk 1

4

4

4

4

Cizí jazyk 2

3

3

3

3

Základy spol. věd

1

2

1

2

Dějepis

2

2

2

0

Zeměpis

2

2

2

0

Matematika

4

4

3

3

Fyzika

2

3

2

0

Chemie

3

2

2

0

Biologie

2

2

2

2

Estetická výchova

2

2

0

0

Informatika

2

1

1

0

Tělesná výchova

1 (4)

1 (4)

1 (4)

1 (4)

Sportovní příprava*

15

15

16

18

Teorie sportovní přípravy*

0

0

2

3

Volitelné předměty

0

0

2 (4)

6 (9)

Celkem

46* (34)

46* (34)

46* (33)

46* (31)

Údaje v závorce platí pro studijní obor Gymnázium se sportovním zaměřením.

Údaje označené * platí jen pro studijní obor Gymnázium se sportovní přípravou.

Volitelné předměty III. ročník (dvouhodinové): 

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravy


  

Volitelné předměty IV. ročník (tříhodinové):

 • Seminář z českého jazyka
 • Seminář z cizího jazyka
 • Společenskovědní seminář
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z deskriptivní geometrie
 • Seminář z matematiky
 • Seminář First Certificate in English
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z bilogie
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z informatiky
 • Teorie sportovní přípravyPoznámky k učebnímu plánu:

1. Biologie zařadí Výchovu ke zdraví

2. V Zeměpisu bude odučena Geologie

3. V ZSV  bude oblast Člověk a svět práce

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá