Aktuality

Intenzivní škola nabízí hned několik pro…

Představa, že ve škole trávíte téměř 12 hodin denně, možná u některých studentů nevzbuzuje příliš velké sympatie. Když ale substantivum škola zaměníme za slovo setkání, může se již i při zvýšené intenzitě jednat o velmi kvalitně strávený čas.

Nejinak tomu bylo i na 11. Intenzivní škole v Jihlavě, která ve dnech 12.-14. prosince  v rámci projektu „100 vědců do středních škol“ navázala na předchozí setkání v ostatních krajských městech. Tento projekt si za své cíle bere především propagaci vědy, probuzení zájmu středoškolských studentů o rozličné vědní obory a v neposlední řadě i  prohloubení jejich znalostí. To vše díky poutavým přednáškám a následným diskuzím s vědci, jejichž jména není v České republice, ale často ani v zahraničí, třeba představovat.

Na konferenci Intenzivní školy do Jihlavy se z našeho gymnázia vydalo osm studentů (Jan Trödler a Martin Daněk z 5.A; Jaroslav Stupka z 3.B; Marek Mucha, Adam Novotný a Pavel Štěpánek ze 7.A; Anežka Prosecká a Jakub Chocholáč z 8.A).

Hned na úvod konference vystoupil se svojí přednáškou na téma Co nás činí lidmi  prof. Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Po občerstvujícím obědě následovala informačně výživná prezentace doc. Michaela Prouzy z Fyzikálního ústavu AV ČR, který nás uvedl do problematiky vývoje vesmíru, temné hmoty a temné energie.

V pátek mezi nás přijeli doc. Michal Stehlík z Filozofické fakulty UK se zajímavým pohledem na moderní dějiny ČR a pan Ing. arch. Jindřich Synek z Fakulty stavební ČVUT s vyprávěním příběhu o člověku a nastolením otázky Návratu posvátné architektury. Páteční večer patřil prof. Patriku Španělovi z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který představil svou aktuální výzkumnou činnost Analýzy stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku nemocí.

V sobotním dopoledni zakončil přednáškovou část doc. Vladislav Kuboň z Matematicko-fyzikální fakulty UK s přednáškou na téma Učíme stroje česky.

Kromě těchto zajímavých přednášek měli studenti na konferenci i své povinnosti. Ty jim přinesla práce v sekcích, kde byli dále rozděleni do dalších menších týmů. V nich pak měli za úkol vymyslet projekt, který si po další práci vzájemně v jednotlivých sekcích prezentovali. Z našich zástupců do sobotní malé konference účastníků Intenzivní školy postoupil tým chlapců z 5.A a 7.A s projektem EWPFU – Emergency Water Pumping and Filtering Unit (Nouzová vodní pumpující a filtrující jednotka). Na prezentaci jejich projektu se můžete podívat zde.

Celá konference byla naprosto výjimečnou příležitostí k získání nových poznatků z různých vědních oborů, diskusi s odborníky z těchto odvětví, ale zároveň prostorem pro utříbení si vlastních představ a cílů pro další studium a životní směřování.

Vedle fotografií si o konferenci můžete udělat úsudek i z několika studentských postřehů:

„Pro někoho, kdo už ví, jakým směrem se bude v budoucím studiu upínat, byly tyto dny jistě nezapomenutelné, a odnesl si z nich spoustu obohacujících poznatků. Už dlouho se mi nestalo, že by se mi po akci, která má jistou spojitost se školou, stýskalo. Neváhal bych, a na podobnou akci vyrazil znovu.“ (Pavel Štěpánek, 7.A)

„Intenzivní škola 100 vědců do středních škol byla nepochybně výborná a vydařená a určitě ji všem vřele doporučuji. Samotné přednášky byly velmi odborně prezentovány. Vědci nám nabídli svůj pohled do vědeckého světa a i my měli možnost vytvořit projekt, při kterém jsme se nesmírně bavili.“ (Adam Novotný, 7.A)

„Tento projekt mi otevřel nové obzory vědění. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit a tím poznat i nové lidi, kteří mě nepohřbí za hloupý dotaz, ale pokusí se mi pomoci s jeho objasněním. Jak řekl pan prof. Václav Pačes: "Nebojme se klást i hloupé dotazy". Kdybych měl šanci se příští rok zúčastnit znovu, neváhal bych ani 10 vteřin!“ (Marek Mucha, 7.A)

Přednášky mě velice zaujaly, byly poutavé a obsahovaly spoustu zajímavých fakt. Velice rád na tuto konferenci budu vzpomínat, pouze v tom nejlepším. Upřímně - nic lepšího tohoto způsobu jsem nikdy nezažil a těším se na další akci :-) (Jan Trödler, 5.A)

„Nejvíce se mi líbily asi dvě poslední přednášky: „Analýza stopových látek v dechu“ a „Učíme stroje česky“, které byly hodně zajímavé a dost jsem si z nich zapamatoval. Nicméně je pravda, že všechny přednášky a stejně tak i přednášející byli na úrovni, byli to skuteční odborníci ve svém oboru a na všech přednáškách jsme si mohli rozšířit obzory ve fyzice, chemii, biologii, informatice a lingvistice. (Martin Daněk, 5.A)

„Přednášející nám podávali svá témata velmi poutavě, sdělili nám opravdu mnoho informací, ze kterých mnoho z nás může čerpat inspiraci. Kromě toho jsme se aktivně zapojili také my, studenti, když nás v rámci práce v sekcích angažovali do vytváření projektu, který by zlepšil svět. Když úplně opominu zázemí, které bylo mimochodem vynikající, tak celou intenzivní školu hodnotím jako skvělou zkušenost.“ (Jaroslav Stupka, 3.B)

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail: gynome@gynome.cz
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

zrizovatel 236x62

fondvysociny 240x80

Informace v cizím jazyce

DE | EN | FR | RU

Kdo nás podporuje