YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Aktuality

Osmileté všeobecné gymnázium

Obor je určen zájemcům z 5. ročníku ZŠ s dobrými studijními výsledky. Jeho výhodou je efektivní vzdělávání v kolektivu se srovnatelnými studijními předpoklady a možnost individuálního rozvoje osobnosti žáka. To potom také umožňuje snazší přechod do úrovně středoškolského vzdělávání. 

Učební plán pro nižší gymnázium

Studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté všeobecné studium)

PŘEDMĚT

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Český jazyk

5

4

4

4

Anglický jazyk

4

4

3

3

Matematika

5

4

4

4

Občanská výchova

1

1

1

1,5

Dějepis

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

1

Fyzika

2

2

2

3

Chemie

 

1,5

3

2

Biologie

2

3

2

2

Tělesná výchova

3

3

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Informatika

1

0,5

1

1,5

Volitelný předmět

   

3

3

Celkem

30

30

31

31

 

Poznámky kučebnímu plánu:

Poznámky kučebnímu plánu vysvětlují hodinové dotace předmětů, vnichž jsou integrovány části jiných vzdělávacích oborů daných rámcovým učebním plánem.

Občanská výchova

Vkvartě je zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk asvět práce tematického okruhu Svět práce vrozsahu 0,5 hod. týdně. Pro tuto půlhodinovou dotaci je třída dělena na dvě skupiny ve všech vyučovacích hodinách. Součástí výuky Ov je část učiva Výchovy ke zdraví, která obsahově odpovídá náplni Ov.

Chemie

Vsekundě je vchemii zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk asvět práce tematického okruhu Práce slaboratorní technikou vrozsahu celkem 0,5 hod. týdně. Při výuce chemie vsekundě je třída dělena na poloviny při práci vlaboratoři. Vtercii zcelkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení avtéto je třída dělena na poloviny.

Biologie

Je vtercii integrovaný předmět obsahující 1 hodinu týdně zdotace vzdělávací oblasti Člověk azdraví vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a 1 hod. týdně ze vzdělávacího oboru Přírodopis. Vsekundě zcelkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení avtéto je třída dělena na poloviny.

Informatika

Vprimě je zařazeno učivo vzdělávacího oboru Člověk asvět práce tematického okruhu Využití digitálních technologií vrozsahu 1 hodiny týdně. Vsekundě týdně připadá 0,5 hod. na tematický okruh Svět práce. Obsahem kvarty je vdotaci 0,5 hod. učivo okruhu Využití digitálních technologií věnované geografickým informačním systémům.

Fyzika

V kvartě z celkové dotace 3 hod. je 1 věnována cvičení a v této je třída dělena na poloviny.

Volitelný předmět

V tercii a kvartě je zařazen další cizí jazyk 3 hodinami týdně. Žákům nabízíme německý, francouzský a ruský jazyk.

Kalendář akcí

Anketa

Studenti gymnázia, jak dlouho se (průměrně) připravujete na výuku na další den?
 • Počet hlasů: (0%)
 • Počet hlasů: (0%)
 • Počet hlasů: (0%)
 • Počet hlasů: (0%)
 • Počet hlasů: (0%)
Celkem hlasů:
První hlas:
Poslední hlas:

O gymnáziu Vincence Makovského

gymnazium nmnm

Nabízíme pestré studijní obory
Kromě všeobecného zaměření nabízíme i sportovně zaměřené studijní obory s možností individuálního studijního plánu a také studium s rozšířenou výukou informatiky. Více informací »

Vychováváme osobnosti
Klademe důraz na váš osobní rozvoj, zodpovědnost, slušné chování i úctu.

Rozvíjíme samostatnost a kreativitu
Naučíme vás pracovat samostatně i v týmu, získáte dobré komunikativní dovednosti, připravíme vás na celoživotní vzdělávání.

Učíme pro život
Kromě všeobecného rozhledu klademe důraz na jazykovou vybavenost a digitální gramotnost.

Perfektně vás připravíme na vysokou školu
Naši absolventi patří na vysokých školách k nejlépe hodnoceným, velmi dobře zvládají i studium na technických školách, kde je potřeba dobrá znalost matematiky a fyziky.

Dáváme možnost volby
Připravíme vás stejně dobře ke studiu přírodovědně, technicky
i humanitně zaměřených oborů na vysokých školách.

 

Absolventi

 • Martina Sáblíková

  Martina Sáblíková
  Olympijská vítězka a držitelka světového rekordu v rychlobruslení...

 • Jan Jirků

  Jan Jirků
  Divadelní a filmový režisér...

 • Michael Štorek

  Michael Štorek
  Biochemik, výzkumný pracovník v Cambridge (USA)...

 • Martin Kovařík

  Martin Kovařík
  Akademický sochař a restaurátor...

 • Ladislav Havel

  Ladislav Havel
  Biolog a genetik, rektor Mendelovy univerzity v Brně...

 • Bohdan Lacina

  Bohdan Lacina
  Akademický malíř...

 • Josef Jambor

  Josef Jambor
  Akademický malíř...

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá