YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Studijní obory

Na našem gymnáziu si můžete vybrat z těchto studijních oborů:

8letévšeobecnégymnázium

Osmileté všeobecné studium, (79-41-K/81) Gymnázium

Obor je určen zájemcům z 5. ročníku ZŠ s dobrými studijními výsledky. Jeho výhodou je efektivní vzdělávání v kolektivu se srovnatelnými studijními předpoklady a možnost individuálního rozvoje osobnosti žáka. To potom také umožňuje snazší přechod do úrovně středoškolského vzdělávání. 

Promo video


(ročníková práce studentů oboru s rozšířenou výukou informatiky)

 

Anglický jazyk na vyšším gymnáziu vyučují čeští pedagogové a rodilý mluvčí – americký lektor.
V rámci povinně volitelného  předmětu se žáci mohou připravit na mezinárodní zkoušku  z angličtiny (FCE).

Výuku doplňujeme nabídkou poznávacích zájezdů do anglicky a německy mluvících zemí , účastí na jazykových projektech a jazykových soutěžích a  mimovýukovými cizojazyčnými aktivitami (divadlo, filmy,...).

Škola disponuje:

  • dvěma učebnami jazyků (vybaveny interaktivní tabulí Smart Board)
  • dvěma učebnami výpočetní techniky (19 PC v každé učebně)
  • učebnami fyziky, chemie, biologie, zeměpisudějepisu (všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí Activ Board) 
  • učebnami výtvarné a hudební výchovy

Odborné učebny gymnázia jsou vybaveny nejmodernější projekční technikou.Ve výuce jsou využívány počítače, interaktivní tabule, dataprojektory, připojení na internet, dotyková TV.

Dále mohou žáci využít:

  • školní knihovnu
  • 2 studovny vybavené PC
  • sportovní areál, dvě nové tělocvičny, posilovnu

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá
feed-image RSS