YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Maturitní zkouška
Struktura maturitní zkoušky
Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky
Školní seznam literárních děl
Seznam děl studenta k maturitní zkoušce z českého jazyka (formulář)
Obecné pokyny pro zpracování seminárních a maturitních prací
Formální úprava seminární (maturitní) práce
Vzor titulní strany seminární (maturitní) práce
Základní typografická pravidla
Pozn. V jednotlivých předmětech mohou být tato pravidla blíže specifikována či doplněna.
 Vysokoškolské studium
KamNaVejšku.cz - elektronický průvodce pomaturitním studiem
VysokeSkoly.cz - informace pro uchazeče na VŠ 

VUT 1 6134d

Žáci třetího a čtvrtého ročníku se ve čtvrtek 21. ledna 2016 sešli v aule gymnázia se zástupci Vysokého učení technického v Brně. 

beseda 1 2015 fdd3c

V pátek 27. listopadu 2015  pronikali naši žáci čtvrtých ročníků do nástrah a lákadel vysokoškolského studia.

  • zadání tématu práce: do 30. října 2014
  • stanovení vedoucího práce a oponenta: do 30. října 2014
  • termín odevzdání maturitní práce: do 14. března 2015
  • hodnocení práce a oponentský posudek: do 11. dubna 2015
  • předání maturitní práce řediteli: do 18. dubna 2015

Informace o přijímacím řízení, poplatcích a stipendiích na Masarykově univerzitě v roce 2014.

Přijímací řízení

Poplatky a stipendia

nova-maturita-logo

CERMAT nabízí maturantům příručku Žákovský průvodce maturitní zkouškou 2013, která poslouží jako praktický rádce před zahájením zkoušek. V příručce naleznou doporučení, informace, rady a tipy, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat, na co nezapomenout či jaké strategie zvolit při jednotlivých typech zkoušek.

nova-maturita-logo
Obdobně jako v předchozích dvou letech připravil CERMAT  informační materiál s názvem  Podávám přihlášku k maturitě 2013.

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo webové stránky, které přehledně podávají aktuální informace o všem, co se kolem nové maturity děje nebo chystá. Najdete tu odkazy určené  pro studentskou a rodičovskou veřejnost.

Chcete-li si tedy doplnit pro Vás zajímavé a aktuální informace, klikněte na www.novamaturita.cz.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá
feed-image RSS