Vynikající úspěch studentů 4.A v soutěži Poznej Vysočinu

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Známe Kraj Vysočina! Oba naši soutěžící se umistili v první čtveřici.

 

V pátek 22. března 2013 se uskutečnil v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě čtvrtý ročník soutěže Poznej Vysočinu. Ve finálovém kole čekalo na soutěžící 30 otázek, které prověřily znalosti žáků o Kraji Vysočina v různých oblastech – zeměpis, historie, přeshraniční spolupráce, kultura atd. Na vypracování byl časový limit 60 minut a v případě rovnosti bodů rozhodoval čas odevzdání.

První kolo soutěže proběhlo na jednotlivých školách v únoru a dva nejlepší řešitelé z každé přihlášené školy byli pozváni 22. března do finálového kola v Jihlavě. Celkem se utkalo 124 chlapců a dívek z Kraje Vysočina.

V této konkurenci se studenti 4.A rozhodně neztratili. Ondřej Dacer dosáhl na vynikající 2. místo a Barbora Smitková skončila na 4. místě.

barbora

Oba získali řadu věcných cen (mimo jiné tablet za 2. místo) a navíc je čeká koncem dubna výlet do Prahy, který je určen pro 40 nejúspěšnějších soutěžících. Během dvoudenního pobytu v Praze se mohou těšit například na muzikálové představení Kapka medu pro Verunku, plavbu parníkem, večerní prohlídku starou Prahou nebo na návštěvu Senátu a podmořského světa.

Předmětová komise zeměpisu děkuje soutěžícím za příkladnou reprezentaci školy a věří, že na dosavadní výsledky naváží v dalších letech v soutěži S Vysočinou do Evropy, která je určena pro studenty středních škol.

ondra 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá