YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

1)      Pravěké umění – megalitické stavby

2)      Egyptské umění – architektura, malířství, sochařství

3)      Mezopotámie, Kréta, Mykény

4)      Řecké umění

5)      Etruskové a římská kultura

6)      Románské umění – hlavní znaky románské, gotické, renesanční a barokní architektury

7)      Gotika – architektura, malířství, sochařství

8)      Italská renesance

9)      Renesance – malířství západní a střední Evropy

10)  Barokní umění v Evropě a u nás

11)  Barokní malířství – evropské baroko

12)  Rokoko, klasicismus a empír

13)  Romantismus a realismus – generace ND

14)  Impresionismus, postimpresionismus, neoimpresionismus

15)  Secese – symbolismus a fauvismus

16)  Expresionismus, futurismus, dadaismus

17)  Surrealismus – meziválečná tvorba (A. Modigliani, M. Uttrillo, M. CHagall, V. Kandinskij, P. Klee, O.Kokoschka)

18)  Kubismus a jeho vývojové etapy – český kubismus

19)  Abstraktní malířství, neoplasticismus, orfismus, suprematismus

20)  Akční malba, tašismus, informel – nefigurativní malířství u nás

21)  Op-art, pop-art, kinetické umění – druhy malířského umění (figurální malířství, zátiší, krajina)

22)  Konceptuální umění, hyperrealismus, nová figurace – ilustrační tvorba

23)  Významní sochaři a malíři našeho regionu – osobnosti českého výtvarného umění

24)  Naivní umění – rozbor volně vybraného díla

25)  Umění a jeho místo v životním prostředí – užité umění, volné, grafika

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá