YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Úprava textu seminárních prací (ročníkové, maturitní)

 

  • počet řádek na stránku 35 – 37 (řádkování 1,5)
  • počet úhozů na řádek 60 – 90
  • okraje vlevo, vpravo, nahoře a dole jsou 2,5 cm
  • typ písma : Times New Roman CE, Arial CE
  • velikost písma : 12
  • začátek odstavce je vyznačen odsunutím prvního řádku o 0,5 – 1 cm
  • zarovnání do bloku
  • kapitoly číslujeme arabskými číslicemi podle desetinného třídění
  • číslo kapitoly i název píšeme od levého okraje
  • všechny nadpisy, umístěné na samostatném řádku, jsou bez tečky a bez podtrhávání, max. velikost písma 14
  • stránky číslujeme uprostřed spodního okraje, na první straně číslo nezobrazovat
  • seznam literatury – minimálně 3 tituly (knihovna, 1 x internet, …)
  • literatura na samostatné stránce
  • Literatura (ukázka správného zápisu použité literatury):
    • Měkota, K., Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
  • rozsah práce
    • 5 stran textu ročníkové práce (jednostranný tisk)
    • 10 stran textu maturitní práce (jednostranný tisk)
  • úvodní strana
    • název školy
    • název práce
    • jméno a příjmení
    • datum vypracování


Témata seminárních prací:

  • 2. ročník:
  • 3. ročník:
  • 4. ročník:

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá