YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Maturitní otázky z matematiky


1) Výroky a množiny

2) Číselné obory

3) Matematické výrazy

4) Absolutní hodnota

5) Důkazové úlohy

6) Soustavy rovnic a nerovnic

7) Úlohy s parametrem

8) Řešení rovnic v oboru komplexních čísel

9) Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

10) Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

11) Geometrická zobrazení v rovině

12) Vektorová algebra

13) Polohové úlohy lineárních útvarů

14) Metrické úlohy lineárních útvarů

15) Trojúhelník

16) Mnohoúhelník

17) Kružnice

18) Parabola

19) Elipsa a hyperbola

20) Tělesa

21) Posloupnosti, finanční matematika


22)Kombinatorika a pravděpodobnost


23)Diferenciální počet a jeho užití


24)Průběh funkce


25)Určitý a neurčitý integrál


26)Užití určitého integrálu


Povolené pomůcky k maturitní zkoušce: matematické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá