Maturitní otázky

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Maturitní otázky z matematiky


1) Výroky a množiny

2) Číselné obory

3) Matematické výrazy

4) Absolutní hodnota

5) Soustavy rovnic a nerovnic

6) Úlohy s parametrem

7) Řešení rovnic v oboru komplexních čísel

8) Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice

9) Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

10) Geometrická zobrazení v rovině

11) Vektorová algebra

12) Polohové úlohy lineárních útvarů

13) Metrické úlohy lineárních útvarů

14) Trojúhelník

15) Mnohoúhelník

16) Kružnice

17) Parabola

18) Elipsa a hyperbola

19) Tělesa

20) Posloupnosti, finanční matematika


21)Kombinatorika a pravděpodobnost


22)Diferenciální počet a jeho užití


23)Průběh funkce


24)Určitý a neurčitý integrál


25)Užití určitého integrálu


Povolené pomůcky k maturitní zkoušce: matematické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá