YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Maturitní otázky z matematiky


1)Výroky a množiny


2)Číselné obory


3)Matematické výrazy


4)Absolutní hodnota


5)Důkazové úlohy


6)Soustavy rovnic a nerovnic


7)Úlohy s parametrem


8)Řešení rovnic v oboru komplexních čísel


9)Exponenciální a logaritmické funkce, rovnice a nerovnice


10)Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice


11)Geometrická zobrazení v rovině


12)Vektorová algebra


13)Polohové úlohy lineárních útvarů


14)Metrické úlohy lineárních útvarů


15)Trojúhelník


16)Mnohoúhelník


17)Kružnice


18)Parabola


19)Elipsa a hyperbola


20)Tělesa


21)Posloupnosti, finanční matematika


22)Kombinatorika a pravděpodobnost


23)Diferenciální počet a jeho užití


24)Průběh funkce


25)Určitý a neurčitý integrál


26)Užití určitého integrálu


Povolené pomůcky k maturitní zkoušce: matematické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá