Pokyny pro zpracování seminární práce

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Seminární práci z matematiky zpracovávají studenti, kteří si tuto práci zvolí (není povinná), a to ve 4. ročníku v rámci semináře z matematiky.

Seminární práce bude psána formou odborné studie vybraného tématu se všemi odpovídajícími náležitostmi (obsah, úvod, cíl práce, teoretická část, sbírka příkladů, závěr, použité zdroje …).

Práce bude odevzdána v textové (svázána v pevné vazbě) i elektronické podobě (na CD nebo DVD).

Rozsah práce závisí na zvoleném tématu a nebude pevně stanoven, celkový rozsah práce včetně sbírky příkladů (obrázků, grafů, tabulek apod.) by měl mít 12 – 20 stran.

Téma seminární práce si vybírá student sám po konzultaci s vyučujícím semináře. Témata lze vybírat ze všech oblastí středoškolské matematiky (viz. maturitní okruhy z matematiky).

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá