Počítačová gramotnost žáků primy opět po roce

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Před rokem jsem na tomto místě poskytl vyhodnocení ankety věnované počítačové gramotnosti žáků prvních ročníků osmiletého gymnázia. Pojďme se podívat, co se po roce změnilo. 

Máte doma stolní počítač/notebook/tablet?

stolní počítač

notebook 

tablet 

93 %

81 %

33 %


Většina domácností má dnes k dispozici nejen klasický stolní počítač, ale také notebook, který v některých případech dokonce již stolní počítač nahradil. Ve shodě s obecnými trendy je také zastoupení tabletů ve třetině domácností.

Podobně jako v loňském roce více než polovina žáků vlastní chytrý mobilní telefon, který dnes již představuje také malý počítač.

Připojením k internetu, podobně jako v minulém roce, disponují všichni dotazovaní. Téměř všichni žáci primy si již na základní škole také pořídili vlastní e-mailovou adresu.

Kromě prohlížení webových stránek žáci počítače používají především ke komunikaci se spolužáky, kde jednoznačně dominuje Facebook. Účet na Facebooku má více než třetina žáků primy a pouze 10 % nevyužívá žádnou sociální síť.

 

Kolik hodin průměrně denně strávíte u počítače (notebooku, tabletu)?

  < 1 hodinu  1-2 hodiny  2-3 hodiny  > 3 hodiny
rok 2012 42 % 54 % 4 % 0 %
rok 2013   33 % 37 %  15 %  15 %

Asi největším překvapením jsou výsledky této anketní otázky. Ukazují významný nárůst doby, kterou žáci stráví s výpočetní technikou. Nedá se však obecně říci, že by se žáci u počítače věnovali pouze volnočasovým aktivitám. Mnohdy se totiž jedná o přípravu na výuku, např. tvorba textů, prezentací, studium elektronických studijních materiálů apod. Tyto činnosti dříve žáci také dělali v rámci přípravy na výuku, avšak s tužkou, papírem či knihou.

Jaké dovednosti jste získali na základní škole v informatice?


Téměř všichni žáci primy absolvovali hodiny informatiky v 5. ročníku základní školy a navíc asi třetina měla tento předmět také ve 4. ročníku.

Podobně jako v minulém roce se téměř všichni žáci věnovali malování obrázků (96 %), psaní textů (92 %) a prohlížení internetových stránek (77 %). Tvorbě prezentací se věnovaly asi dvě třetiny žáků (65 %), tvorbě tabulek a grafů polovina dotazovaných a nejméně dovedností uvedli u úprav digitální fotografie (8 %).
 

Co byste se chtěli v primě naučit?

V loňském roce se asi polovina dotazovaných chtěla naučit tvořit a upravovat fotografie a někteří také tvořit vlastní videa. Tento požadavek se v menším počtu objevil i letos, ještě větší zájem byl ale o tvorbu prezentací.

Dá se říci, že tato anketní otázka byla ze všech nejtěžší, protože asi  polovina dotazovaných nevěděla, čemu by se v primě chtěla naučit :-)

 

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá