YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

1) ŘECKO

 • periodizace, kolonizace, Athény a Sparta, řecko-perské války, peloponéská válka, Alexandr Makedonský, kultura

2) ŘÍM

 • doba království a republiky, punské války, I. a II. triumvirát,

3) ŘÍM II.

 • doba císařská: principát a dominát

4) EVROPA RANÉHO FEUDALISMU

 • charakteristika středověku, kulturní a politický vývoj říše francké, arabské a byzantské
 • románská kultura

5) ČESKÉ ZEMĚRANÉM FEUDALISMU

 • Sámova říše, Velká Morava, český stát za prvních Přemyslovců

6) VRCHOLNÝ FEUDALISMUS

 • rozvoj hospodářství, kolonizace, vývoj Anglie, Francie, Německa, … boj o investituru, křížové výpravy, stoletá válka, gotika

7) ČESKÉ ZEMĚ ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ A LUCEMBURKŮ

 • vláda posledních Přemyslovců,nástup Lucemburků, doba Karla IV., papežské schizma a krize církve v době Václava IV.

8) HUSITSTVÍ A DOBA JAGELLONCŮ

 • husitské války a jejich výsledky, zápas o český trůn 1436-1458
 • vnitřní a zahraniční politika Jiřího z Poděbrad
 • politický a hospodářský rozvoj za Jagellonců

9) HABSBURKOVÉ A TŘICETILETÁ VÁLKA

 • vznik habsburské monarchie, 1. stavovský odboj, Rudolf II., české stavovské povstání
 • periodizace třicetileté války a její výsledky

10) OBDOBÍ POZDNÍHO FEUDALISMU

 • základní znaky období pozdního feudalismu, zámořské objevy a jejích důsledky
 • velmoci v 16. století

11) REFORMACE, HUMANISMUS, RENESANCE

 • proudy, šíření a představitelé reformace, nástroje protireformace
 • kultura renesance

12) ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE

 • Leopold I., nástup a vláda Marie Terezie a Josefa II., baroko

13) ZÁKLADNÍ RYSY BURŽOASNÍCH REVOLUCÍEVROPĚ

 • revoluce v Nizozemí, anglická revoluce, boj za nezávislost amerických osad, vznik USA

14) VZNIK ABSOLUTISTICKÝCH MONARCHIÍ

 • charakteristika absolutismu, situace po třicetileté válce, Ludvík XIV. ve Francii, nástup Romanovců v Rusku, vláda Petra I. a Kateřiny II.,

15) VFR A NAPOLEON

 • příčiny, cíle a fáze revoluce, Napoleon a jeho výboje, Svatá aliance a restaurace poměrů

16) ČESKÉ ZEMĚ A EVROPA PO NAPOLEONSKÝCH VÁLKÁCH

 • vývoj v Evropě po napoleonských válkách, revoluční hnutí 30. let
 • příčiny a cíle revoluce 1848, průběh v Itálii, Francii, Německu a rakouské monarchii
 • hlavní etapy politického vývoje - bachovský absolutismus, politické změny 60. let, vznik Rakouska-Uherska, česká politika (Fundamentální články, drobečková politika, punktace)

17) VELMOCI NA PŘELOMU 19. – 20. STOLETÍ,

 • sjednocení Itálie a Německa, občanská válka v USA, vývoj Velké Británie, Francie a Ruska

18) OHNISKA NAPĚTÍ PŘED 1. SV

 • mezinárodní vztahy před válkou, postavení velmocí – USA, Japonsko, V. Británie, Francie, Německo, Rusko, Balkán,

19) 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

 • záminka, etapy, ruská revoluce 1917, výsledky, Češi a Slováci

20) EVROPA A SVĚT V 20. LETECH 20. STOLETÍ

 • Evropa po 1. světové válce, politické vztahy a vývoj ve 20. letech, vznik SSSR, počátky fašismu a nacismu, nástup světové hospodářské krize a její řešení

21) SVĚT PŘED 2. SVĚTOVOU VÁLKOU

 • fašismus, nacismus, stalinismus a jejich projevy v 30. letech v Evropě a ve světě
 • mezinárodní napětí před 2. světovou válkou (občanská válka ve Španělsku, anšlus Rakouska, …)

22) ČSROBDOBÍ PRVNÍ a DRUHÉ REPUBLIKY

 • československý domácí a zahraniční odboj, vznik Československa 1918, politický systém a zahraniční politika, ohrožení fašismem, Mnichovská dohoda, Druhá republika

23) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1939-1942

 • válčící bloky, příčiny války, napadení Polska, počátky války v Z Evropě a v Africe, napadení SSSR, vstup USA do války, vznik a život v Protektorátu Čechy a Morava, domácí a zahraniční odboj, atentát na R. Heydricha, 

24) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1943-1945

 • konec války v Africe, vývoj na východní frontě, D Day a útok spojenců na Z, dobytí Německa, konec války v Pacifiku, vývoj v Protektorátu, situace na Slovensku, osvobození 

25) EVROPA A SVĚT 1945-1960

 • vývoj po 2. světové válce: německá otázka, počátek studené války, ohniska napětí v Asii (Korea) a na Blízkém Východě (Izrael), dekolonizace

26) EVROPA A SVĚT 1960-1990

 • karibská krize, ohniska napětí ve světě (Vietnam, Perský záliv), Východní blok a rozpad SSSR

27) ČESKOSLOVENSKO 1945-1990

 • obnovení Československa, období 1945-1948, únorový komunistický převrat, totalitní režim v 50. letech, destalinizace, 60. léta a rok 1968, normalizace, sametová revoluce

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá