Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka pro školní rok 2020/2021

YOUR SLOGAN HERE

facebookinstagramyoutube

DE | EN | FR | RU

Žáci posledního ročníku nemusí ve školním roce 2020/2021 konat profilovou zkoušku z anglického jazyka, který si zvolili ve společné části. 

Žáci se však mohou rozhodnout, že vykonají tuto zkoušku dobrovolně. V tomto případě informují písemně ředitele školy do 30. dubna 2021.

Pokud se zkoušky nezúčastní (ať již omluveni nebo neomluveni) nebo ji vykonají neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebudou z příslušného předmětu hodnoceni, neúspěch u zkoušky tedy neovlivní celkové hodnocení maturitní zkoušky. Zkoušku z anglického jazyka, který si nezvolili ve společné části, budou konat pouze formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Průběh a hodnocení ústní zkoušky

Student si vylosuje monotematicky zaměřený pracovní list obsahující 3 následující části: 1. otázky k danému tématu – bez přípravy, 2. prezentace studenta daného tématu, 3. řízený rozhovor s vyučujícím k danému tématu. Zkouška trvá 15 minut.

V každé části se body 0–3 hodnotí splnění úkolu, lexikálně-gramatická úroveň a fonologická kompetence studenta. Maximální počet získaných bodů je 36, minimum pro úspěšné zvládnutí profilové zkoušky z anglického jazyka je 18 (hranice úspěšnosti je tedy 50 %). Procentuálně vyjádřené získané body odpovídají celkové známce, kterou bude student ohodnocen.

Kontakt

Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami
Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 152
592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 617 243
E-mail:
Informace dle 106/1999 Sb.
ID datové schránky: zb2t4ja

Kontaktujte nás
1000 znaků zbývá