Zaměstnanost

Struktura zaměstnanosti

Vysočina si stále zachovává průmyslově-zemědělský charakter. V primárním sektoru hospodářství (zemědělství, lesnictví, rybolov) pracuje asi 7 % ekonomicky aktivních obyvatel kraje, což je nejvyšší hodnota ze všech krajů a dvojnásobek ve srovnání s Českem.

Na sekundární sektor (průmysl a stavebnictví) připadá asi 45 % zaměstnaných obyvatel kraje, což je také více než v Česku. Počet zaměstnaných v tomto sektoru hospodářství se v posledních dvou desetiletích na Vysočině příliš neměnil.

Ve srovnání s ostatními kraji Česka je méně rozvinutý terciární sektor (služby), kde je zaměstnáno jen asi 49 % pracujících, tedy asi o 10 % méně než je průměr Česka.

Zatímco počet zaměstnaných v primárním sektoru neustále klesá, v sekundárním sektoru se pokles zastavil okolo roku 2000 a nyní podíl tohoto sektoru na zaměstnanosti dokonce roste. Podíl terciárního sektoru na zaměstnanosti v posledních letech mírně klesá.

Průměrná hrubá mzda na Vysočině zůstává dlouhodobě pod průměrem Česka.

 

Tab.: Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství na Vysočině (v %)

rok 1995 2000 2005 2010 
primární sektor 13,8 11,8 10,3 6,8
sekundární sektor 45,6 44,2 45,0 44,6
terciární sektor 40,6 44,1 44,7 48,6

Nezaměstnanost

Míra registrované nezaměstnanosti se koncem roku 2012 pohybovala na 10 %. Nejvyšší nezaměstnanost byla v okrese Třebíč, nejnižší v okrese Pelhřimov. K velkému nárůstu nezaměstnanosti v Kraji Vysočina došlo v roce 2009, od té doby se nezaměstnanost opět stává citelným problémem. Míra nezaměstnanosti v kraji dokonce přesáhla celostátní průměr.

 

Tab.: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v kraji Vysočina (stav k 31. 12.)

rok 

2004

(stav k 31.12.)  

2006

(stav k 31.12.)

2008

(stav k 31.12.) 

2010

(stav k 31.12)

2012

(stav k 31.12.)

míra registrované
nezaměstnanosti (%)
 
8,8 7,1 6,3  10,7 10,2

buk
přečteno: 12572x


© Miloš Bukáček, Gymnázium Vincence Makovského

Grafický návrh a realizace: TFSoft
Powered by TF-Wmake 1.5.9, © TFSoft 2007
Processing took 0.013 seconds.