Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto udělujete Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, se sídlem Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na adresu Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě.

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Novém Městě na Moravě 16. dubna 2018