Souhlas se zpracováním osobních údajů z kontaktního formuláře na webu školy

Tímto udělujete Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, se sídlem Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě (dále jen „Správce“) souhlas, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to prostřednictvím datové schránky, ID zb2t4ja, emailem na adrese   nebo poštou na adrese Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě.

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem a nejsou poskytovány třetím stranám.

Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

V Novém Městě na Moravě 16. dubna 2018