1G Informal letter (cloze text)
     
       VY_32_INOVACE_AJ_DŘ_07


     Sada:          Anglický jazyk - jazykové dovednosti pro středně pokročilé
      Téma:         1G Informal letter (cloze text) 
      Autor:         Mgr. Josef Dvořák
      Předmět:     Anglický jazyk
      Ročník:       2. ročník VG
      Využití:       Doplňkový materiál
      Anotace:
   
Interaktivní cvičení ověřuje osvojení lexikálních a gramatických 
                          struktur charakteristicky užívaných v písemném projevu u neformálního
                          dopisu.
 Z této aktivity je možno získat samostatné hodnocení.

                                                                                     Přejít na aktivitu
Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

titulek