1E Negative prefixes (sentence completion)
     
       VY_32_INOVACE_AJ_DŘ_05


     Sada:          Anglický jazyk - jazykové dovednosti pro středně pokročilé
      Téma:         1E Negative prefixesVerbs patterns (matching exercise) 
      Autor:         Mgr. Josef Dvořák
      Předmět:     Anglický jazyk
      Ročník:       2. ročník VG
      Využití:       Doplňkový materiál
      Anotace:
   
Interaktivní cvičení ověřuje osvojení lexikálního jevu vytváření
                          slov opačného významu za použití záporných předpon.

                          Z této aktivity je možno získat 
samostatné hodnocení.

                                                                                     Přejít na aktivitu
Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

titulek