1D Verb patterns (matching exercise)
     
       VY_32_INOVACE_AJ_DŘ_04


     Sada:          Anglický jazyk - jazykové dovednosti pro středně pokročilé
      Téma:         1D Verbs patterns (matching exercise) 
      Autor:         Mgr. Josef Dvořák
      Předmět:     Anglický jazyk
      Ročník:       2. ročník VG
      Využití:       Doplňkový materiál
      Anotace:
   
Interaktivní cvičení ověřuje osvojení gramatikého jevu slovesných vzorců
                         
(infinitive x -ing forms). 
Z této aktivity je možno získat samostatné
                          hodnocení.


                                                                                     Přejít na aktivitu
Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

titulek