1C Culture - Body cameras 
     
       VY_32_INOVACE_AJ_DŘ_03


     Sada:          Anglický jazyk - jazykové dovednosti pro středně pokročilé
      Téma:         1C Culture - Body cameras 
      Autor:         Mgr. Josef Dvořák
      Předmět:     Anglický jazyk
      Ročník:       2. ročník VG
      Využití:       Doplňkový materiál
      Anotace:
   
Interaktivní cvičení ověřující porozumění textu na téma
                          "surveillance". 
Z této aktivity je možno získat samostatné hodnocení.

      Zdroj textu:
  Body Cameras: Surveillance for surveillance's sake?. BBC [online]. [cit. 2013-11-30].                                              Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-25024204 Text krácen a upraven.


                                                                                     Přejít na aktivitu
Gymnázium Vincence Makovského
se sportovními třídami Nové Město na Moravě

titulek