roh
jtemplate.ru - free extensions for joomla
roh

Termíny hlavních akcí gymnázia ve školním roce 2016/2017

    Vytisknout
září 
5. 9. 2016 začátek školního roku
6. - 8. 9. 2016 harmonizační dny 1. ročníků
říjen 
26. - 27. 10. 2016 podzimní prázdniny
listopad 
11. 11. 2016 pasování 1. ročníků
11. 11. 2016 stužkovací ples maturitních ročníků
16. 11. 2016 Den GIS
22. 11. 2016 čtvrtletní klasifikační porada
24. 11. 2016 rodičovské schůzky
prosinec 
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 vánoční prázdniny
leden 
4. a 5. 1. 2017 talentové zkoušky (sportovní obory)
13. 1. 2017 Den otevřených dveří (14-18 hod.)
14. 1. 2017 Den otevřených dveří (9-12 hod.)
26. 1. 2017 klasifikační porada za 1. pololetí
31. 1. 2017 Gymnaziální laťka, vydání pololetního vysvědčení 
30. 1. - 2. 2. 2017 lyžařský kurz (2.A)
únor 
3. 2. 2017 pololetní prázdniny
10. 2. 2017 reprezentační ples gymnázia
20. - 24. 2. 2017 jarní prázdniny
  přijímačky nanečisto
březen 
12. - 18. 3. 2017 lyžařský kurz (1. ročníky vyššího gymnázia) 
duben 
4. 4. 2017 čtvrtletní klasifikační porada
6. 4. 2017 rodičovské schůzky
11. - 13. 4. 2017 konference Počítač ve škole
11. 4. 2017 maturitní písemná práce z ČJ
12. 4. 2017 přijímací řízení pro žáky 9. tříd - 1. termín
13. - 17. 4. 2017 velikonoční prázdniny
18. 4. 2017 přijímací řízení pro žáky 5. tříd - 1. termín
19. 4. 2017 přijímací řízení pro žáky 9. tříd - 2. termín
20. 4. 2017 přijímací řízení pro žáky 5. tříd - 2. termín
26. 4. 2017 klasifikační porada pro maturitní ročníky
28. 4. 2017 poslední zvonění, vydání vysvědčení maturantům
  zájezd do Anglie
květen 
2. - 12. 5. 2017  společná část maturitní zkoušky
16. - 19. 5. 2017 ústní zkoušky společné části a profilové maturitní zkoušky
25. 5. 2017 slavnostní vyřazení abiturientů 2017
červen 
  přírodovědné exkurze (3. ročníky vyššího gymnázia)
5. - 9. 6. 2017 vodácký kurz (2. ročníky vyššího gymnázia)
27. 6. 2017 klasifikační porada za 2. pololetí
28. 6. 2017 závěrečné vysvědčení
29.-30. 6. 2017 ředitelské volno
červenec - srpen 
1. 7. - 31. 8. 2017 hlavní prázdniny
© Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě